نقد و برسی بازینظر منتقد سایت در شروع بازی مشاهده میکردید که بازی ساز تلاش بر مقدمه سازی ندارد و یک راست به سراغ اکشن و هیجان بی نظیر بازی میرود!این سری بازی ها بخاطر داستان زیبا و گرافیک منحصر به فرد خودش مشهورند ولی در این سری بازی ها داستان به طرز خیلی بهتری نمایان...